Privacyverklaring van LiftingSEO

Datum: 16-03-2019

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij LiftingSEO. De Privacyverklaring is geldig voor alle websites van LiftingSEO en alle diensten die door LiftingSEO worden aangeboden. Om de tekst begrijpelijker te maken gebruiken we het woord “Diensten” voor alle diensten en/of producten die worden aangeboden door LiftingSEO.

Welke gegevens verwerkt LiftingSEO? »
Waarvoor LiftingSEO uw gegevens gebruikt »
Mails van LiftingSEO »
Product- of dienstaanbevelingen »
Hoe gebruikt LiftingSEO mijn gegevens voor reclame? »
Wanneer worden mijn gegevens verwijderd? »
Beveiliging van gegevens »

In deze privacyverklaring vindt u:
• Welke gegevens door LiftingSEO worden opgeslagen.
• Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor uw gegevens nodig zijn.
• Welke privacy rechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
• Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige en individuele website-ervaring te bieden.
• Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

Welke gegevens verwerkt LiftingSEO? 

LiftingSEO biedt verschillende diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. U kunt online, telefonisch of persoonlijk met ons in contact komen om onze diensten te gebruiken, hiervoor zijn gegevens uit verschillende bronnen nodig om u de beste ervaring te bieden.

Veel van de door LiftingSEO verwerkte gegevens geeft u zelf aan in het contact met ons en wanneer u gebruik maakt van onze diensten door bijvoorbeeld te registreren en een emailadres ingevuld hebt. Hiernaast ontvangen we ook technische gegevens die in onze diensten verzameld worden voor bijvoorbeeld analyses van gegevens. Het is ook mogelijk om gegevens van u te ontvangen van kredietregistraties of betaaldienstaanbieders.

Wanneer wij over “uw gegevens” spreken, menen wij hiermee de persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee we u kunnen identificeren. Neem hierbij als voorbeeld uw naam, telefoonnummer, klantnummer en emailadres.
Wanneer wij vragen om deze persoonsgegevens in te vullen kunt u dat altijd weigeren, wat mogelijk ten koste gaat van het proces dat u wilt afronden om de gewenste diensten aan te bieden. Wanneer gegevens noodzakelijk zijn om een dienst te leveren dan zullen wij dit duidelijk aankondigen.

Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens van u die bij LiftingSEO zijn geregistreerd tijdens registratie of afname van een dienst. Deze gegevens bevatten vaak:
• Voornaam en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• Contactgegevens
• Voorkeuren of wensen
• Geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn in veel gevallen uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Voor het gebruik van onze diensten kunnen er ook velden verplicht zijn zoals bedrijfsnaam, geboortedatum en voorkeuren.

Contactgegevens

Wanneer u contact met LiftingSEO opneemt, verzamelen wij de bijbehorende gegevens waarmee contact is opgenomen.

Betalingsgegevens

Voor de onlinediensten die wij aanbieden, geven we de mogelijkheid met een factuur of online via Mollie te betalen via betalingsservice iDEAL of SEPA-incasso machtigingen voor abonnementen. Tijdens deze betalingen worden de betreffende betaalgegevens verzameld waarmee u de betaling afrondt. Andere gegevens kunnen wij ook via de betalingsservices die door u gekozen zijn ontvangen. Voorbeelden van de door u gegeven of aan u gevraagd gegevens kunnen zijn:
• Betaalwijze
• Factuuradres
• IBAN en BIC

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie. Deze informatie bevat vaak persoonlijke informatie zoals beschreven in een eerder hoofdstuk (naam, emailadres, telefoonnummer etc.) dat wordt verstaan onder “uw gegevens”.

Gegevens over interesses en/of voorkeuren

Bij de interactie in, tijdens of met onze diensten komen verschillende gegevens vrij. Wij kunnen bijvoorbeeld aankoopgegevens, interesses en voorkeuren, leeftijden en categorieën uit uw websitegedrag traceren en gebruiken voor een betere ervaring met LiftingSEO. Zo kunnen wij op basis van interesses en/of voorkeuren de juiste resultaten bieden tijdens een zoekopdracht.

Wij kunnen met gebruik van website analyses conclusies trekken over uw interesses binnen de website van LiftingSEO en op basis daarvan de juiste diensten of producten tonen waar u mogelijk naar op zoek bent. Hiernaast kunnen we ook met het gebruik van externe analyses uw gegevens inzien over demografische informatie zoals leeftijd, geslacht en locaties. Deze gegevens worden anoniem overgedragen en worden niet gekoppeld aan u als persoon. We kunnen deze informatie wel gebruiken om het websitegedrag dat voorkomt beter te begrijpen en zo de ervaring verbeteren.

Gesprekken/Contact

Wanneer u per post, telefonisch, via social media of contactformulieren dan wel op een andere manier in contact met LiftingSEO bent of komt dan verzamelen wij de inhoud van de mededelingen en gesprekken.

Onder mededelingen wordt bijvoorbeeld een klantbeoordeling of beoordeling op een dienst (review) verstaan. Wij zullen deze gegevens weergeven op de door u verzochte plaats. Wanneer wij dit extern communiceren naar een ander partij heeft u bij het accepteren van deze privacyverklaring ons toestemming gegeven deze gegevens te gebruiken vanuit externe locatie naar interne locatie en vanuit interne locatie naar externe locatie.

LiftingSEO gebruikt voor communicatie met klanten ook social mediadiensten zoals de chat messenger van Facebook, Instgram of Twitter. Deze diensten gebruiken wij om u verschillende mogelijkheden te bieden contact met ons op te nemen. Wij hebben geen invloed op de voorwaarden die social mediakanalen hanteren. Daarom verzoeken we u om zorgvuldig om te gaan met deze diensten wat betreft uw gegevens. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op het gebruik van uw gegevens door social media bedrijven, ondanks wanneer er samengewerkt wordt met social media bedrijven nemen wij geen verantwoordelijkheid op het gebruik van uw gegevens door social media bedrijven.

Acties en dergelijken

Wanneer LiftingSEO een aangeboden actie op de website vermeldt of elders, dan kan het zijn dat er gevraagd wordt om persoonsgegevens zoals uw emailadres en naam. Deze gegevens gebruiken wij om u te kunnen informeren indien de prijs is gevallen en om een eenmalige deelname per persoon te kunnen behouden.

Waarvoor LiftingSEO uw gegevens gebruikt

LiftingSEO gebruikt uw gegevens met inachtneming van alle privacywetten die van toepassing kunnen zijn. We houden we rekening met de basisbeginselen van de wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming. Wij verwerken alleen uw gegevens aan de hand van deze privacyverklaring. Dit zijn met name de gegevens bij registratie voor een account of mailing, actie, aankoop of nieuwsbrieven per mail. Maar ook voor doelen zoals marketing wordt het gedrag op de website anoniem geanalyseerd om tot een beter functioneerbare website te komen en daarmee de website ervaring te verbeteren.

Afhandeling van onlinediensten

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst met betrekking tot de onlinediensten uit te kunnen voeren en te kunnen voltooien. De doelen van de gegevensbewerking zijn gericht op deze privacyverklaring en op de algemene voorwaarden.
Belangrijke doelen zijn:
• De uitvoering van overeenkomsten en klantenservice en afhandelingen van betalingen en diensten.
• De beschikbaarheid van berichten, nieuwsbrieven, meldingen en andere communicatie voor zover dit onderdeel is van de overeenkomst of de dienst.
• De garantie van diensten of producten
• Uitreiking, inwisseling, levering van prijzen (van acties)
• Acties en kansspelen uitvoeren

Reclame, marktonderzoek en gegevensanalyses

Wij gebruiken uw gegevens voor reclame en marktonderzoek waarbij we ook uw gegevens gebruiken voor gegevensanalyses. Daarmee richten we het gebruik van uw gegevens vooral op de volgende doelen:
• Gebruikerssegmentering aan de hand van gebruiksanalyses.
• Het verkrijgen van inzicht in de verschillende doelgroepen die zich gedragen op de websites met betrekking tot interesses.
• Het krijgen van inzicht in de interesses, aankoopgewoontes en dergelijk websitegedrag op liftingseo.nl ten behoeve van onder andere facebook, Instagram en Google.
• Het herkennen van trends en ontwikkelingen op het gebied van online marketing
• Advertenties voor niet-bestaande en bestaande klanten dan wel websitebezoekers.
• De planning, uitvoering en het vervolg van advertenties en campagnes die voldoen aan criteria rondom inbound marketing, oftewel gepersonaliseerde reclame.
• Gebruiksanalyse voor onze diensten, hoe onze diensten worden gebruikt op de website en daarbuiten.
• Gebruik van (onlinemarketing) activiteiten.

Om deze doelen te kunnen bereiken maken we gebruik van gegevensanalyses en opgeslagen gegevens met betrekking op de richtlijnen in deze privacyverklaring. Ook bekijken we het gegevens van websitegedrag, profielgegevens, aankoopgedrag en andere gegevensanalyses. We gebruiken uw gegevens en website gedrag volledig anoniem waardoor we geen gepersonaliseerde analyses maken omtrent onze genoemde doelen.

Wanneer u akkoord gaat

Wanneer u verklaart akkoord te gaan met onze voorwaarden en/of privacy verklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens, geeft u akkoord uw gegevens te verwerken op grond van deze privacy verklaring. De volgende doelen worden hiermee getypeerd:
• Bezorging van relevante mailing zoals de nieuwsbrief
• Deelname aan enquêtes, vragenlijsten, acties, kansspelen, mailings of marktonderzoeken.
• Registraties van telefoongesprekken

Mails van LiftingSEO

We bieden verschillende mails aan waaronder nieuwsbrieven, acties, kansspelen, tips en dergelijke mails. Informatie over de in de mail behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich heeft geabonneerd op een maillijst.

Aanmelden

U meldt zich aan voor een maillijst via een double opt-in-procedure of een single opt-in-procedure, zodat we de mail pas versturen wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de mailing te activeren. Bij een single opt-in is dit direct bevestigd en wordt de mailing eerder geactiveerd. Bij een dubbele opt-in wordt een dubbele bevestiging verwacht waarbij u nog aangeeft dat het betreffende mailadres bij u hoort en de aanmelding dus klopt. Deze dubbele opt-in is niet altijd noodzakelijk omdat wij al eerder een bevestiging van u hebben gehad dat het mailadres bij u hoort.

Afmelden

Wanneer u op een gewenst moment geen mail meer wilt ontvangen van LiftingSEO kunt u voor de betreffende mailing op elk gewenst moment afmelden zonder dat daar transferkosten bij ontstaan. Een reactie op de betreffende mail, waarbij u aangeeft graag afgemeld te willen worden voor de betreffende mailing is voldoende. Ook is er in elke mail een afmeldingslink of uitschrijvingslink te vinden in de onderkant van de mail, hiermee kunt u kosteloos afmelden of uitschrijven.

Gegevensuitwisseling na aanmelding

Als u zich aanmeldt voor een mailing slaan wij automatisch het tijdstip op van de aanmelding en bevestiging van de aanmelding. Zo kunnen wij aantonen dat u zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor de mailing en is hiermee eventueel misbruik te herkennen van uw mailadres.

We verzamelen de gegevens van het gedrag na ontvangst van onze mail. De mailing kan bestanden bevatten die naar externe kanalen leiden waarbij de acties worden geregistreerd in onze database. Zo verzamelen we de juiste gegevens voor een meting van bijvoorbeeld interesses en behoeftes en kunnen we u de meest relevante mails blijven sturen.

Product- of dienstaanbevelingen

In verband met onze diensten presenteren wij u op basis van aankopen of interesses informatie die relevant is aan uw gegevens en aanbiedingen van LiftingSEO. Voor persoonlijke aanbevelingen gebruiken we in eerste instantie uw al bestaande gegevens die na een aankoop zijn geregistreerd en uw persoonsgegevens met betrekking tot interesses en voorkeuren. Wanneer u zich wilt afmelden van deze mailing, kunt u kiezen voor afmelden of uitschrijven onderin de betreffende mail/aanbeveling.

Hoe gebruikt LiftingSEO mijn gegevens voor reclame?

Wij gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertenties, die u met betrekking tot de diensten van LiftingSEO krijgt aangeboden. Daarvoor maken wij gebruik van de gangbare internettechnologieën en advertentiekanalen. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze klanten conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe diensten exact af te stemmen.

Advertentieformaten en -kanalen

Tot de door LiftingSEO gebruikte advertentieformaten behoren presentaties in de website van LiftingSEO advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door LiftingSEO gebruikte online-reclamenetwerken zoals Google Ads worden doorgegeven.

LiftingSEO verkoopt geen persoonlijke gegevens. LiftingSEO behoudt alle persoonsgegevens zonder deze opzettelijk aan advertentiepartners/derden te schenken dan wel te verkopen.

Voor advertenties op social mediakanalen of Google gebruiken wij de Facebook Pixel en de Google Analytics Pixel om te komen tot de juiste doelgroep voor onze producten en diensten. Hierbij maken we gebruik van handmatig gemaakte doelgroepen aan de hand van bestaande gebruiksanalyses en de daaruit voortvloeiende gegevens.

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

LiftingSEO zal uw persoonsgegevens opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, zolang de wet dat toestaat.
Indien u een aanvraag tot volledige verwijderen aanvraagt, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens niet verder verwerkt of gebruikt.

Beveiliging van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bij LiftingSEO veilig bewaard. Dat geldt voor al het verkeer binnen de website en het uitwisselen van persoonsgegevens binnen de website. Dit kunnen wij realiseren door gebruik te maken van een SSL systeem in de website. SSL staat voor Secure Socket Layer en realiseert de https in de website. HTTPS staat voor hypertekst transfer protocol secured. Waarin de uitwisseling van gegevens binnen onze website is beveiligd.

Heeft u vragen over de privacy verklaring? Neem dan contact op met Quinten van Urk
LiftingSEO
Korreweg 206A
9715AM Groningen
E-mail: quinten@liftingseo.nl
Telefoon: 06 23 63 89 86