De kleine letters van LiftingSEO

Datum: 31-03-2019

Definities »
Klant worden »
Abonnement »
Termijn »
Tarieven en betalingen/incasseringen »
Beeindigen van het abonnement? »
Persoonsgegevens »
Contactgegevens LiftingSEO »

Artikel 1 – Definities

Als je klant ben of klant wilt worden van LiftingSEO, dan werken we graag met transparante en reëele afspraken. Door een dienst af te nemen bij LiftingSEO of een aankoop te doen op de website verklaar je dat je akkoord met met onze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden kunnen worden toegelicht door contact op te nemen met mij, Quinten van Urk van LiftingSEO.

LiftingSEOIngeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 71314458. Met LiftingSEO bedoelen we alle diensten en producten van LiftingSEO.

PakkettenOnder het begrip Pakketten worden alle SEO diensten bedoeld die worden aangegeven op de website en die aangeschaft kunnen worden met een eenmalige aankoop.

AbonnementenHiermee worden alle diensten in de vorm van SEO abonnementen bedoeld.

IngangsdatumDe overeenkomst van een abonnement gaat in op de dag van de inschrijving. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het moment van inschrijving/aankoop.

InschrijvingDe aankoop van een abonnement op de website of via persoonlijke communicatie.

OvereenkomstDe overeenkomst ontstaat tussen LiftingSEO en de klant door inschrijving of aankoop van producten of diensten van LiftingSEO. Deze Algemene voorwaarden horen bij de benoemde “overeenkomst”. De overeenkomst kan/wordt aangevuld door persoonlijke afspraken, dan wel anders beschreven dan in de Algemene voorwaarden.

Artikel 2: Klant worden

Klant worden kan op de volgende manieren:

  • Op de website van LiftingSEO door een aankoop te doen of een (inschrijf) formulier in te vullen.
  • Persoonlijk met LiftingSEO een product of dienst af te nemen door het doen van een betaling of invulling van een (inschrijf) formulier.
  • Telefonisch door te bellen met LiftingSEO
  • Per mail door de afname van een product of dienst overeen te komen

Wanneer je inschrijft via de website voor een abonnement of een aankoop doet via de website is deze inschrijving of aankoop niet meer terug te nemen, tenzij anders aangegeven of besproken. Als je een dienst of product hebt aangeschaft bij LiftingSEO, dan geef je hierbij ook toestemming om LiftingSEO een link vermelding naar www.liftingseo.nl te laten plaatsen in de footer van jouw website (één zin).

Als je een abonnement afneemt bij LiftingSEO ben je het abonnementsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving/afname. De SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment ook in. Als je niet voldoet aan de betalingsverplichting, kan LiftingSEO ervoor kiezen de overeenkomst te beëindigen en/of het verschuldigde bedrag in één keer te vorderen.

Artikel 3: Abonnement

Het abonnement mag je gebruiken tijdens de overeenkomst. Je kunt je abonnement niet overdragen aan iemand anders, tenzij anders beschreven of afgesproken met LiftingSEO. Als je het abonnement wilt upgraden, bestaat de mogelijkheid om dit persoonlijk af te stemmen met LiftingSEO en dient dit per mail aangegeven te worden.

Met het abonnement kan gebruik maken van de beschreven diensten die onder het betreffende abonnement vallen.

Artikel 4: Termijn

Er zijn verschillende abonnementen waarvan de details zichtbaar zijn op de website. Alle abonnementen hebben een termijn van zes maanden met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarna zes maanden het betreffende abonnementen om de maand kan worden opgezegd.

Bij elke abonnementsvorm kan je kiezen voor een betaling in de aangegeven termijnen of een eenmalige betaling van het volledige bedrag van de duur van het abonnement.

Artikel 5: Tarieven en betalingen/incasseringen

Alle abonnementen hebben hun eigen tarief en voor alle abonnementen zijn deze algemene voorwaarden en privacy verklaring van toepassing, welke te vinden zijn in de footer van de website. Alle genoemde tarieven op de website van LiftingSEO zijn exclusief belasting toegevoegde waarde.

Als je een abonnement aanschaft brengt LiftingSEO geen inschrijfgeld in rekening. Wanneer je kiest voor een abonnement, wordt er gebruik gemaakt van SEPA automatische incasso. Wanneer het abonnement na de overeengekomen periode van zes maanden wordt opgezegd, bestaat er een opzegtermijn van 30 dagen waarna de SEPA automatische incasso op stop wordt gezet. Wanneer het abonnement eerder gewenst wordt te stoppen is het openstaande bedrag nog verschuldigd aan LiftingSEO.

Wanneer je kiest voor een SEO pakket vind er een eenmalige betaling plaats via iDEAL. Indien je kiest voor een abonnement, wordt er bij de eerste betaling een eenmalige online betaling voldaan waarna de SEPA automatische incasso start voor de betreffende periode. Als er via een ander kanaal dan de website een abonnement is aangeschaft bij LiftingSEO, kan deze automatische incasso ook plaatsvinden door persoonlijke afspraken waarbij deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn.

De betalingen tijdens het abonnement worden per vier weken geïncasseerd middels een SEPA automatische incasso. Op het moment van inschrijving of aankoop van een abonnement wordt het bedrag geïncasseerd voor de volgende maand.

Wanneer we jouw betaling om bepaalde of onbepaalde redenen niet kunnen incasseren dan sturen we de incasso nogmaals naar jouw bank. Als je dan niet aan de betalingsverplichting voldoet, zullen de diensten worden gepauzeerd totdat je aan de betalingsverplichting hebt voldaan.

Ook als je nadat we je in gebreke hebben gesteld niet aan de betalingsverplichting voldoet ben je in verzuim. Op dat moment kan LiftingSEO incassokosten verrekenen en kunnen we de vordering van het openstaande bedrag uit handen geven. LiftingSEO is ten allen tijde gemachtigd de overeenkomst te beëindigen. Wanneer dit gebeurd ben je het bedrag dat openstaat voor het abonnement verschuldigd en dien je deze te voldoen met een eenmalige betaling of voor de nog openstaande periode.

Artikel 6: Beëindigen van het abonnement

Wanneer je de overeenkomst voor een abonnement bent aangegaan, kan je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de periode van het abonnement opzeggen. Wanneer je dit niet doet, wordt het abonnement voor onbepaalde tijd verlengd en is dan op iedere moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.

De overeenkomst kun je opzeggen via telefoon, per mail en per post (brief).

Artikel 7: Persoonsgegevens

Om de overeenkomst uit te voeren beschikken we over jouw gegevens. Deze persoonsgegevens worden op een veilige en zorgvuldige wijze verwerkt en binnen LiftingSEO gehouden, waar uitwisseling met derden uitgesloten is. We verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van de wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens van externen of klanten van de klant worden niet verwerkt door LiftingSEO wanneer deze tijdens de uitvoering van diensten zich in het werkveld bevinden.

In de privacy verklaring van LiftingSEO geven we jouw inzicht hoe jouw persoonsgegeven en andere gegevens worden verwerkt, waarvoor deze worden verwerkt en ook hoe we ermee omgaan staat beschreven in de privacy verklaring. De privacy verklaring kan je terugvinden in de footer van www.liftingseo.nl .

LiftingSEO is ten allen tijde gemachtigd de algemene voorwaarden te wijzigen, waarbij de klant op de hoogte wordt gebracht per mail van de betreffende veranderingen.

Contactgegevens LiftingSEO

Telefoon: +31 (06) 23 63 89 86

Email: quinten@liftingseo.nl

Postadres: Korreweg 206 A, 9715 AM Groningen

Meer informatie vind je ook op de website van LiftingSEO (https://www.liftingseo.nl)

 

Op de algemene voorwaarden van LiftingSEO, ingeschreven onder het KvK nummer 71314458, is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen klant en LiftingSEO worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Groningen.